Ettevõttest

Teostame elektritöid ja käidukorraldust tootmishoonetes, kaubanduspindadel, bürooruumides, korterelamutes ja eramutes. Pakume klientidele terviklahendusi alates projektist kuni lõpliku soovitud tulemuseni. Meie põhilised kliendid on tööstusettevõtted, kinnisvarahaldusfirmad, korteriühistud ja oma kodu ehitavad eraisikud. Põhiliseks tegevuspiirkonnaks on Tallinn ja Harjumaa.

Teenused

 • Elektritööd ja elektriprojektid

 • Elektripaigaldiste käit ja käidukorraldus

 • Elektrikilpide koostamine, paigaldus ja renoveerimine

 • Lülitite, vekslite, dimmerite, pistikupesade paigaldus

 • Valgustite paigaldus ja hooldus

 • Termostaatide ja kütteautomaatika paigaldus

 • Elektri- ja tööstusseadmete paigaldus

 • Ajutiste elektrikilpide paigaldus

 • Elektriavariide likvideerimine

 • Arvuti- ja nõrkvoolukaablite paigaldus

Elektripaigaldiste käit ja käidukorraldus

Pakume käidukava koostamise ja käidukorralduse teenust mis tagab teie hoone elektrisüsteemide ohutu toimimise ja seadustele vastavuse.

Käit ja käidukava

Elektripaigaldise käidukava on dokument, mis määrab elektripaigaldise talitluses hoidmiseks, lülitamiseks, juhtimiseks, kontrollimiseks ja hooldamiseks vajaliku korra, protseduurid ja toimingud.

Elektripaigaldise käit ehk käidukorraldus on tegevus elektripaigaldise talitluses ja nõutavas seisukorras hoidmiseks käidukava alusel.

Elektripaigaldise kasutamise järelevaataja ehk käidukorraldaja

Elektripaigaldise eest vastutaval isikul (omanikul/valdajal) tuleb määrata elektripaigaldise kasutamise nõuete täitmist korraldav isik (kasutamise järelevaataja ehk käidukorraldaja), kui elektripaigaldis on:

 1. madalpingepaigaldis, mille peakaitsme nimivool on üle 100 ampri;
 2. suurõnnetusohuga ettevõtte ohtlikul käitisel;
 3. haiglas või muus ravihoones, kus raviruumides võidakse kasutada võrgutoitelisi elektrilisi meditsiiniseadmeid, mille osad on kasutamisel patsiendiga füüsilises kontaktis;
 4. raviruumis, mis ei asu ravihoones ja kus võidakse kasutada võrgutoitelisi elektrilisi meditsiiniseadmeid, mille osad on kasutamisel patsiendiga füüsilises kontaktis;
 5. plahvatusohu tsoonis või seda sisaldavas ehitises;
 6. kõrgepingepaigaldis peakaitsme nimivoolust olenemata.

Vaata rohkem infot:

 “Seadme ohutuse seadus” ja määrus nr 74 “Elektripaigaldise käidule ja elektritööle esitatavad nõuded”

Tehtud tööd

Eramu Pääskülas Paigaldatud köögivalgustus Eramu Viimsis Autoremonditöökoda Suvemaja Prangi saarel Villa Valkla Elektrikilbi renoveerimine Elektrikilp töökojale Elektrikilp eramule Kütteautomaatika paigaldamine Elekrikilp suvemajale Elektrikip abihoomele Jõusaali valgustus Valguslahendus TV-toas
Eramu Pääskülas Paigaldatud köögivalgustus Eramu Viimsis Autoremonditöökoda Suvemaja Prangi saarel Villa Valkla Elektrikilbi renoveerimine Elektrikilp töökojale Elektrikilp eramule Kütteautomaatika paigaldamine Elekrikilp suvemajale Elektrikip abihoomele Jõusaali valgustus Valguslahendus TV-toas

Kvaliteet

 • kogemus 20 aastat töökogemust
 • kutsetunnistus B pädevusklass
 • elektrikilp 120 paigaldatud elektrikilpi
 • kliendid 300 rahulolevat klienti

Omame elektritööde tegevusluba, MTR reg.: TEL002268. Elektritööde teostamisel paneme eriti rõhku tööde kvaliteedile ja ohutusele. Tööde teostamiseks kasutame ainult kvaliteetseid materjale.

Meie koostööpartnerid on:

 • Onninen AS
 • Energo Veritas OÜ (Harju Elekter)
 • W.EG.Eesti OÜ
 • Viru Elektrikaubandus AS
 • Effex AS
 • SLO AS

Kontakt

Võtke ühendust helistades +372 56 150 950, saates email aadressile acgrupp@acgrupp.ee või täitke all olev vorm.